Дэлхийн банкны гүйцэтгэх захирлуудад, хор хөнөөлтэй “Бизнес эрхлэх нь” тайлангаа зогсоохыг уриалсан нээлттэй захидал

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг бууруулах, ажилчдын эрх ба нийгмийн хамгааллын хөнгөлөлтийг танах зэрэг эдийн засгийн бодлого, зохицуулалтын шинэчлэлийг 17 жилийн турш явуулсны эцэст “цөөнгүй зөрчил”-ийн улмаас Дэлхийн банк энэ бизнесийн орчны зэрэглэл тогтоох тайлангаа зогсоолоо. Одоо бид "Бизнес эрхлэх нь" тайлангаа бүрмөсөн зогсоохыг чанга дуугаар шаардаж, банкинд шахалт үзүүлэх цаг болжээ. Дэлхийн банк, … Continue reading Дэлхийн банкны гүйцэтгэх захирлуудад, хор хөнөөлтэй “Бизнес эрхлэх нь” тайлангаа зогсоохыг уриалсан нээлттэй захидал

Монгол: COVID-19 цар тахлын үеэр АХБ-ны төслөөр ядууралд хөтөлсөн замын талаар гомдол гарлаа

Улаанбаатар, Монгол улс – 2020 оны 11-р сарын сүүлчээр Улаанбаатарын гэр хорооллын нөлөөлөлд өртсөн бүлгүүд Азийн хөгжлийн банк (АХБ) -ны Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн ‘Транш 1, 2 ба 3’-ын эсрэг хоёр гомдол гаргажээ. Төсөлд өртөгсөд уг төсөл нь АХБ-ны нийгэм, байгаль орчны бодлогыг зөрчиж, газар чөлөөлөлт, нөхөн төлбөр, нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө … Continue reading Монгол: COVID-19 цар тахлын үеэр АХБ-ны төслөөр ядууралд хөтөлсөн замын талаар гомдол гарлаа

SailingStone Capital түншүүд Оюутолгой дахь компанийн засаглалыг сайжруулах эхний алхмуудыг сайшааж Туркойз Хилл компанийн ТУЗ-д нээлттэй захидал бичжээ

2020 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн 09 цаг 15 минут Зүүн Стандартын цаг LARKSPUR, Калифорни. ((BUSINESS WIRE) – Туркойз Хилл Ресурс Лтд (‘Turquoise Hill’, ‘TRQ’ эсвэл ‘Company’) -ийн томоохон, урт хугацааны эзэн, SailingStone Capital Partners (‘SailingStone’) ( TSX: TRQ) (NYSE: TRQ), Туркойз Хилл компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хавсаргасан захидал бичсэн болно: Эрхэм хүндэт Туркойз Хилл … Continue reading SailingStone Capital түншүүд Оюутолгой дахь компанийн засаглалыг сайжруулах эхний алхмуудыг сайшааж Туркойз Хилл компанийн ТУЗ-д нээлттэй захидал бичжээ

Бие даасан шинжээчийн судалгааг эсэргүүцсэн Рио Тинтогийн ичгүүртэй саналыг Пентуотер буруушаав

АНУ, Флорида муж, Нэйплс хот — (Business Wire) – Пентуотер Кэпитал Mенежмент эл пи (“Пентуотер”) нь Туркойз Хилл Рисорсез Лтд (“Туркойз Хилл” эсвэл “Компани” гэх) (TSX:TRQ) (NYSE:TRQ)-ийн хамгийн том “жижиг хувьцаа эзэмшигч” бѳгѳѳд доорх захидлыг Рио Tинто (“Рио Тинто” or “Рио”) (LSE:RIO)-ийн ТУЗ-д бичжээ: Рио Тинто компанийн ТУЗ-ийн хүндэт гишүүдээ: Энэ захидлыг та нарт бичих … Continue reading Бие даасан шинжээчийн судалгааг эсэргүүцсэн Рио Тинтогийн ичгүүртэй саналыг Пентуотер буруушаав

Жижиг хувьцаа эзэмшигчид Рио Тинтогийн тэвчишгүй засаглал, удаа дараагийн дээрэнгүй үйлдлийг нь дурьдсан нээлттэй захидлыг ТУЗ-д нь илгээв

Пентуотер Кэпитал Mенежмент эл пи (“Пентуотер”) нь Туркойз Хилл Рисорсез Лтд (“Туркойз Хилл” эсвэл “Компани” гэх) (TSX:TRQ) (NYSE:TRQ)-ийн хамгийн том “жижиг хувьцаа эзэмшигч” бѳгѳѳд доорх захидлыг Рио Tинто (“Рио Тинто” or “Рио”) (LSE:RIO)- ийн ТУЗ-д бичжээ: Рио Тинто компанийн ТУЗ-ын хүндэт гишүүдээ: Пентуотер Кэпитал Mенежмент нь Туркойз Хиллийн хамгийн том “жижиг хувьцаа эзэмшигч” билээ. Риогийн … Continue reading Жижиг хувьцаа эзэмшигчид Рио Тинтогийн тэвчишгүй засаглал, удаа дараагийн дээрэнгүй үйлдлийг нь дурьдсан нээлттэй захидлыг ТУЗ-д нь илгээв

630 төрийн бус байгууллага олон улсад арбитрын шүүхэд КОВИД-19-тэй холбоотой нэхэмжлэлүүд гарч эхэлсэнтэй холбоотой сонордуулж байна’

Дэлхийн 90 гаран орны төрийн бус байгууллагууд өмнөх хямралуудын үеэр хийсэн судалгаа болон одоогийн байдалд хийсэн ажиглалтад үндэслэн КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа нь бизнесийн эрх ашгийг хохироосон нэрийдлээр ISDS буюу хөрөнгө оруулагч ба засгийн газар хооронды маргаан шийдвэрлэх механизмыг ашиглан засгийн газруудаас олон зуун тэрбум доллар нэхэмжлэх давалга эхэлж байгааг анхааруулж байна. Үндэстэн … Continue reading 630 төрийн бус байгууллага олон улсад арбитрын шүүхэд КОВИД-19-тэй холбоотой нэхэмжлэлүүд гарч эхэлсэнтэй холбоотой сонордуулж байна’

Иргэний байгууллагууд НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (ЭЯГБХУТК)-ид сүүдэр илтгэлийг 2020 оны 6-р сарны 15-нд хүргүүллээ

Оюу Толгойн Хяналт ТББ уурхайн орчимд амьдардаг нутгийн иргэний байгууллагуудтай хамтран уурхайн нөлөөлөл, түүний дотор эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа байдлыг тандах асуумж судалгаа явуулж Ханбогд, Гурвантэс сумдын дүнд үндэслэн дүгнэлт гаргаж НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (ЭЯГБХУТК)-ид сүүдэр илтгэл хүргүүллээ. Илтгэлд Алт-1 хөтөлбөрийн хүний эрүүл мэндэд учруулсан хохирлоос хойш хорь гаруй … Continue reading Иргэний байгууллагууд НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (ЭЯГБХУТК)-ид сүүдэр илтгэлийг 2020 оны 6-р сарны 15-нд хүргүүллээ

GAGGA төслийн хүрээнд хандив өргөлөө

2020 оны 5 дугаар сарын 20 өдөр GAGGA төслийн санхүүжилтээр Оюу толгой хяналт ТББ ХЭҮК-ын Хамгаалах байранд ахуйн болон ариутгал халдваргүйжүүлэл, эрүүл мэндийн ахан шатны тусламжын бүтээгдэхүүн хандивлав. Тайлантай энэ линкээр танилцана уу?

Дэлхийн уурхайн компаниуд COVID-19 цар тахлаас ашиг хонжиж байна: хандлага, нөлөөлөл, хариу арга хэмжээ

Уул уурхайн салбар нь дэлхийн хамгийн бохирдолтой, үхэл, сүйрэл авч ирдэг салбаруудын нэг. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл COVID-19 цар тахлаас ашиг олох гэсэн уул уурхайн компаниудын үйл ажиллагааг бусад салбартай харьцуулахад маш бага хянаж байна. Дор гарын үсэг зурсан байгууллагууд бид, уул уурхайн салбар ба засгийн газрууд цар тахлыг ашиглан олборлох шинэ боломжийг бий болгон, одоо … Continue reading Дэлхийн уурхайн компаниуд COVID-19 цар тахлаас ашиг хонжиж байна: хандлага, нөлөөлөл, хариу арга хэмжээ

НҮБ-ын ХЭЗ-ийн UPR-ын Секретариатад гаргасан уриалга

АНУ-ын Хүний эрхийн сүлжээний уриалгаар олон улсын иргэний нийгмийн хүний эрхийн 87 байгууллагуудаас НҮБ-ын ХЭЗ-ийн UPR-ын Ажлын хэсгийн ээлжит 36-р хэлэлцүүлэгт орох орнуудын иргэний байгууллагуудаас Ажлын хэсэгт хүргүүлсэн тайлангуудад КОВИД-ын үеийн хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаар нэмэлт мэдээлэл өгөхийг зөвшөөрөхийг UPR-ын Секретаритад уриалсан байна. UPR (Хүний эрхийн төлөвл байдлын ээлчит хэлэлцүүлэг)-ын 36-р хэлэлцүүлгээр Монгол Улс орох бөгөөд … Continue reading НҮБ-ын ХЭЗ-ийн UPR-ын Секретариатад гаргасан уриалга