ОНЦЛОХ СЭДЭВ


Азийн хөгжлийн банкийг хариуцлагатай болгоё!

Олон улсын эсэргүүцлийн арга хэмжээ

2021 оны 5-р сарын 3-5-ны өдрүүдэд АХБ-ны жилийн тайлангийн хурал хуралдаж байна.

Энэ үеэр олон улсын иргэний нийгмээс тус банкны санхүүжилттэй төслүүдийн сөрөг нөлөөнд дэлхий нийтийн анхаарлыг хандуулж эсэргүүцлийн арга хэмжээ зохион байгуулав.

Бид Монгол Улсад хотжилт, орон сууцжуулалт нэрээр нүүрсээр галлах орон сууц барих, ингэхдээ хүн амын орон гэртэй, газар ба үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх эрхийг зөрчин, амьжиргаа залгуулах аж ахуй эрхлэх эх үүсвэрийг булааж байгаа тухай мэдээлж эсэргүүцэлд оролцов.

Дэлгэрэнгүй


ХОЁР НҮҮРЛЭСЭН БУЛТАЛТ:

Рио Тинто компанийн хувь нийлүүлэгчдийн 2021 оны хурал

Дэлгэрэнгүй


2021.04.05-09.

Олон улсын цахим кампанит ажил

Дэлгэрэнгүй