Хэд хэдэн орны иргэд хамтран Рио Тинто-д нээлттэй захидал бичиж хариулт нэхлээ