Хэд хэдэн орны иргэд хамтран Рио Тинто-д нээлттэй захидал бичиж хариулт нэхлээ

Дэлгэрэнгүй


“Хөх морь” төсөл ба түүнд өртөж болзошгүй хамгаалалттай газрууд


Азийн хөгжлийн банкийг хариуцлагатай болгоё!

– Олон улсын эсэргүүцлийн арга хэмжээ –

2021 оны 5-р сарын 3-5-ны өдрүүдэд АХБ-ны жилийн тайлангийн хурал хуралдав. Энэ үеэр олон улсын иргэний нийгмээс тус банкны санхүүжилттэй төслүүдийн сөрөг нөлөөнд дэлхий нийтийн анхаарлыг хандуулж эсэргүүцлийн арга хэмжээ зохион байгуулсан юм.

Бид Монгол Улсад хотжилт, орон сууцжуулалт нэрээр нүүрсээр галлах орон сууц барих, ингэхдээ хүн амын орон гэртэй, газар ба үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх эрхийг зөрчин, амьжиргаа залгуулах аж ахуй эрхлэх эх үүсвэрийг булааж байгаа тухай мэдээлж эсэргүүцэлд оролцов.

Дэлгэрэнгүй


ОНЦЛОХ СЭДЭВ


ОЮУТОЛГОЙ: Гомдлын механизм

Оюутолгой төсөлтэй холбоотой хоёр гомдлыг шийдвэрлэх үйл явц

(2012-2020)

Дэлгэрэнгүй


ОЮУТОЛГОЙ: Нүүлгэн шилжүүлэлт

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

2015 оны 9-р сар

Дэлгэрэнгүй

Resettlement Action Plan.

2012.07.31.

Дэлгэрэнгүй


СУДАЛГАА, ТАЙЛАН