2021.10.14-15. Дэлхийн банкнаас шаардах өдрүүд

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоох шаардлагатайг дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрч юуны өмнө нүүрснээс ангижрах ажил эхлээд байхад Дэлхийн банк\ОУВС нүүрс болон бусад малтмал түлшинд санхүүжилт хийсээр байгааг зогсоохыг шаардах үйл ажиллагааны өдрүүд тус банкны намрын чуулганы энэ өдрүүдэд явагдаж байна

Монгол улсын УИХ, Засгийн газрын гишүүд танаа,

Хөгжлийн банкуудын бодлого, санхүүжилтэд хяналт тавьдаг олон улсын иргэний сүлжээнүүдээс ДБ-ны ерөнхийлөгч Малпассыг уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоох чиглэлийн ажлыг удирдаж чадаагүйтэй нь холбогдуулан өөрчлөхийг ДБГ-ийн намрын чуулганы үеэр шаардаж байна. 

Хэвлэлийн мэдээ ба зарим баримтыг монгол хэлэнд орчуулж хавсаргав. 

10-р сарын 14-15-нд явагдаж буй энэ акцид хэрхэн оролцох, судалгаа, тоо баримт авах бол Дэлхийн банкны эсрэг акц сайтаас  https://worldbankactionday.org/

Дэлхийн банк уур амьсгалын өөрчлөлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн санхүүжилт хийсээр байгааг доорх мэдээлэл харуулна. МУ-д ч нүүрс ашиглах дэд бүтцийг мөнхжүүлэх санхүүжилт хийсээр бөгөөд дор дурдсан бүх хэлбэрийн “дэмжлэг” үзүүлдэг. Ийм санхүүжилт авч нүүрс ба бусад малтмал түлш олборлох, ашиглах, экспортлохыг байгаль орчны болон уур амьсгалын эсрэг гэмт хэрэг хэмээн хуулинд томъёолж эхлээд байгааг анхааралдаа авна уу.

ДЭЛХИЙН БАНК ПАРИСЫН УУР АМЬСГАЛЫН ЗОРИЛТУУДЫГ УМАРТСААР

Парисын Уур амьсгалын гэрээ (2016-2020) байгуулагдсанаас хойш Дэлхийн банк дараах санхүүжилт хийжээ. Үүнд:

• $12 тэрбумыг 35 улс оронд малтмал түлшний төсөлд шууд санхүүжилтээр олгосон;

• $10-$20 тэрбумыг Засгийн газруудад жилийн төсвийн дэмжлэгээр. Дэлхийн банкнааас энэ хөрөнгийг малтмал түлшинд болон нүүрсний төслийн өргөтгөлд зарцуулахад хориг тавьдаггүй учраас боломжит цоорхой юм. 2016-аас 2019 оны хооронд нийт 81 оронд төсвийн дэмжлэг олгосон;

• Малтмал түлшний дэд бүтцэд тэрбумаар нь олгож, үүнд шинэ нүүрсний цахилгаан станцаас дамжуулах шугам (жишээ: Энэтхэг, Индонез ба Пакистан дахь мега цахилгаан станцууд Дэлхийн банкны дамжуулах шугамгүйгээр хэрэгжихгүй байсан);

• Дор хаяж 18 оронд малтмал түлшинд ээлтэй бодлогын шинэчлэлээр ашгийг нэмэгдүүлэх шинэ хөрөнгө оруулалтыг тэрбумаар энэ салбарт чиглүүлсэн жишээнд нүүрс ба хийн татвар чөлөөлөлт Мозамбикд; Колумбид газрын тос ба нүүрсний татвар чөлөөлөлт; болон Пакистанд цахилгааны тарифыг нэмэгдүүлснээр шинэ нүүрсний цахилгаан станцуудын ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг багтана;

• Малтмал түлшинд хөрөнгө оруулалтыг татах техникийн туслалцааг 10 гаруй оронд үзүүлсэн. Өчигдрийн техникийн туслалцаа өнөөдрийн малтмал түлшний мега төсөл болж хувирах жишээнд Азид хамгийн томд рох Пакистаны Thar лигнит нүүрсний төсөл; Мозамбикд нүүрс ба байгалийн хийн (LNG) блокууд; ба Бразилд далайн давсан ёроолын доорх газрын тосны талбай зэрэг багтдаг.

Дэлгэрэнгүй


Хэд хэдэн орны иргэд хамтран Рио Тинто-д нээлттэй захидал бичиж хариулт нэхлээ

Дэлгэрэнгүй


“Хөх морь” төсөл ба түүнд өртөж болзошгүй хамгаалалттай газрууд


Азийн хөгжлийн банкийг хариуцлагатай болгоё!

– Олон улсын эсэргүүцлийн арга хэмжээ –

2021 оны 5-р сарын 3-5-ны өдрүүдэд АХБ-ны жилийн тайлангийн хурал хуралдав. Энэ үеэр олон улсын иргэний нийгмээс тус банкны санхүүжилттэй төслүүдийн сөрөг нөлөөнд дэлхий нийтийн анхаарлыг хандуулж эсэргүүцлийн арга хэмжээ зохион байгуулсан юм.

Бид Монгол Улсад хотжилт, орон сууцжуулалт нэрээр нүүрсээр галлах орон сууц барих, ингэхдээ хүн амын орон гэртэй, газар ба үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх эрхийг зөрчин, амьжиргаа залгуулах аж ахуй эрхлэх эх үүсвэрийг булааж байгаа тухай мэдээлж эсэргүүцэлд оролцов.

Дэлгэрэнгүй


ОНЦЛОХ СЭДЭВ


ОЮУТОЛГОЙ: Гомдлын механизм

Оюутолгой төсөлтэй холбоотой хоёр гомдлыг шийдвэрлэх үйл явц

(2012-2020)

Дэлгэрэнгүй


ОЮУТОЛГОЙ: Нүүлгэн шилжүүлэлт

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

2015 оны 9-р сар

Дэлгэрэнгүй

Resettlement Action Plan.

2012.07.31.

Дэлгэрэнгүй


СУДАЛГАА, ТАЙЛАН